VeChain Foundation ประกาศความร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมบล็อกเชนของมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) เพื่อเร่งวิจัยการกำกับดูแลบล็อกเชน

นับตั้งแต่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม 2561  โครงการจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมระดับโลกของ VeChain ได้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบล็อกเชนของเรา ตลอดจนความร่วมมือและโซลูชันที่พัฒนาร่วมกับองค์กรวิจัยชั้นนำระดับโลกเพื่อการปรับปรุง VeChainThor และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมบล็อกเชนทั้งหมด

ด้วยเป้าหมายที่จะรวมบล็อกเชนเข้าเป็นแนวทางใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจของโลก VeChain Foundation มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าศูนย์นวัตกรรมบล็อกเชนของมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ได้เข้าร่วมกับโครงการ VeResearch เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การกำกับดูแลและความยากลำบากทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญ

VeChain และศูนย์นวัตกรรมบล็อกเชน RMIT: ความร่วมมือระดับโลก

ศูนย์นวัตกรรมบล็อกเชน RMIT คือศูนย์วิจัยแห่งแรกของโลกที่ให้ความสำคัญกับสังคมศาสตร์ของบล็อกเชน และรวมทีมระดับโลกของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ศูนย์นวัตกรรมประกอบด้วยนักวิจัยมืออาชีพมากมายที่ให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ของระบบและความท้าทายในการใช้บล็อกเชนในทุกด้าน เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เศรษฐศาสตร์ และสาธารณสุข

การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ VeResearch กับ Dr. Peter Zhou หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ และ Dr. Zhijie Ren นักวิจัยบล็อกเชนอาวุโสของ VeChain ทำให้ทางกลุ่มตั้งใจจะยกระดับการศึกษาในปัจจุบันต่อรูปแบบการกำกับดูแลบล็อกเชนและเร่งสร้างมาตรฐานฉันทามติการกำกับดูแลบล็อกเชน

ในเบื้องต้น การทำงานร่วมกันจะให้ความสำคัญกับการพัฒนากรอบการทำงานสำหรับการประเมินและเปรียบเทียบระบบการกำกับดูแลบล็อกเชนสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความเข้าใจเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและมิติของการกระจายอำนาจสำหรับบล็อกเชนสาธารณะ ตามที่กรอบการทำงานระบุ ขั้นตอนต่อไปของการศึกษาจะเป็นการออกแบบรูปแบบการกำกับดูแลเพื่อจูงใจผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ให้เข้าร่วมในกระบวนการกำกับดูแลได้ดีขึ้น และสุดท้ายคือใช้การวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้บล็อกเชนจำนวนมาก

ฉันทามติในการกำกับดูแลบล็อกเชน: กุญแจสำคัญสำหรับปลดล็อกการใช้จำนวนมากในองค์กร

ในฐานะเป้าหมายการวิจัยระยะยาว ทีมวิจัยร่วมจะตรวจสอบรูปแบบการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลในอนาคตและความพร้อมของแต่ละองค์กร การทำงานร่วมกันนี้จะส่งเสริมบทบาทของ VeChain ในฐานะผู้นำมาตรฐานบล็อกเชนสาธารณะและตั้งเป้าหมายเพื่อการใช้บล็อกเชนจำนวนมากในรัฐบาล องค์กร และศูนย์วิจัยทางการศึกษาต่าง ๆ

Dr. Peter Zhou กล่าวว่า “การกำกับดูแลบล็อกเชนเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของระบบนิเวศบล็อกเชนที่ดีและยั่งยืน ความร่วมมือด้านการวิจัยนี้จะเป็นคำตอบของคำถามสำคัญที่เป็นพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับการกำกับดูแลบล็อกเชน และจะช่วยเหลือการเติบโตระยะยาวของระบบนิเวศของ VeChain และเพื่อให้สำเร็จเป้าหมายที่จะให้มีการใช้งานจำนวนมากของเรา”

Dr Chris Berg ผู้อำนวยการร่วมของศูนย์นวัตกรรมบล็อกเชน RMIT กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับ VeChain เพื่อสำรวจและวิจัยรูปแบบการกำกับดูแลสำหรับบล็อกเชนสาธารณะ ด้วยการวิจัยสำคัญนี้ เราหวังที่จะสร้างทฤษฎีทั่วไปของการกำกับดูแลบล็อกเชนที่เอื้อกับระบบนิเวศของ VeChain และให้ประโยชน์กับชุมชนบล็อกเชนในวงกว้างกว่าเดิม”

VeResearch ยังคงปฏิบัติภารกิจในการสร้างโครงการจัดสรรเงินทุนระดับโลกที่มีส่วนร่วมในการวิจัยกับชุมชนการศึกษาและช่วยกำหนดกรอบการตอบสนองการใช้งานระดับสูงแก่ความท้าทายของอุตสาหกรรม โครงการนี้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรการศึกษาชั้นนำมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต, มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, วิทยาลัยดาร์ตมัธ, มหาวิทยาลัยชิงหัว และ มหาวิทยาลัยเหอหนาน (South China Normal University) ในด้านการวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับฉันทามติบล็อกเชน เศรษฐกิจโทเคน การคาดการณ์ตลาดสกุลเงินคริปโต ความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะ การออกแบบระบบนิเวศบล็อกเชน และอื่น ๆ

เกี่ยวกับ RMIT Blockchain Innovation Hub

มหาวิทยาลัย RMIT ในเมลเบิร์น ออสเตรเลีย มีชื่อเสียงในด้านการใช้งานวิจัยที่ล้ำหน้าเกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรมบล็อกเชน RMIT คือศูนย์วิจัยแห่งแรกของโลกในด้านสังคมศาสตร์ของบล็อกเชน

ศูนย์นวัตกรรมบล็อกเชน RMIT คือทีมนักวิจัยระดับโลกในด้านเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีองค์กร กฎหมาย สังคมวิทยา การเมือง และชุมชน ศูนย์นวัตกรรมพยายามมองหาทางพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจคริปโต กลยุทธ์ธุรกิจ และการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชน สร้างแผนเศรษฐกิจบล็อกเชน และระบุความท้าทายนโยบายสาธารณะที่จะยับยั้งหรือเร่งการปฏิวัติเศรษฐกิจนี้

เว็บไซต์ : www.rmitblockchain.io

เกี่ยวกับ VeChain Foundation

VeChain Foundation เปิดตัวในปี 2558 ดำเนินการเชื่อมช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีบล็อกเชนกับโลกแห่งความจริง การพัฒนา VeChainThor ยังคงก้าวต่อไป โดยเปลี่ยนจากเครือข่ายแบบกลุ่ม ไปสู่แพลตฟอร์มบล็อกเชนสาธารณะที่ดีที่สุด โดยใช้ฉันทามติแบบ Proof of Authority แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นสูง โครงสร้างการกำกับดูแล และแบบจำลองเศรษฐกิจ

ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบนิเวศ ภารกิจของเราคือการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้สร้าง โดยการพัฒนาเครื่องมือที่ขจัดความยากลำบากในการนำไปใช้ การพัฒนาชุดเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ เช่น การทำธุรกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก การจัดสรรค่าธรรมเนียม ฯลฯ ทำให้ VeChain สามารถลดกำแพงความยากลำบากลงสำหรับธุรกิจและนักพัฒนา

VeChainThor ถูกนำไปใช้กับกรณีการใช้ในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group และอื่น ๆ

เว็บไซต์ :  www.vechain.org

รูปภาพ -https://mma.prnewswire.com/media/1389566/VeChain_and_RMIT_Partnership.jpg
โลโก้ -https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpg

ที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์