ThoughtWorks เปิดตัวรายงาน ‘Looking Glass’

ชูประเด็นสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการทำธุรกิจ พร้อมแนะแนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีในปี 2564 นี้

บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก ThoughtWorks เปิดตัวรายงาน ‘Looking Glass’ เพื่อเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจให้เท่าทันและเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับปี 2564 และปีต่อๆ ไป โดยรายงานนี้รวบรวมขึ้นจากกลยุทธ์และประสบการณ์จริงในการทำงานกับลูกค้าตลอดระยะเวลาห้าปี ผู้อ่านจึงมีโอกาสได้พอเห็นภาพการทำงานของ ThoughtWorks ที่สามารถทำให้ลูกค้ายืนอยู่ในระดับแนวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Dr. Rebecca Parsons ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านเทคโนโลยีของ ThoughtWorks กล่าวว่า “Looking Glass มีข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ทุกภาคธุรกิจสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้ารวมทั้งเครื่องมือที่จะใช้ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ที่ผ่านมาพนักงานของ ThoughtWorks ประสบความสำเร็จจากการใช้แนวทางดังกล่าวทั้งในการทำธุรกิจของบริษัทเอง และการให้บริการลูกค้า เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวรายงาน Looking Glass เพื่อแบ่งปันข้อมูลและแนวทางอันเป็นประโยชน์แก่ผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลก”

Looking Glass ระบุเทรนด์มากกว่า 120 รายการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเภทที่สำคัญ สำหรับปี 2564 นี้เพื่อให้ธุรกิจจากทุกภาคอุตสาหกรรม ใช้เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ โดย ThoughtWorks ยังได้ตีความคำว่า ‘เทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตร’ (Hostile Technology) ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่ได้เป็นเชิงมุ่งร้ายหรือมีเจตนาแอบแฝง เช่น การโฆษณา เพิ่มเติมจากเดิมที่คำจำกัดความจะเกี่ยวข้องกับเพียงการกระทำทางอาญา เช่น แรนซัมแวร์ (Ransomeware) การขโมยข้อมูล และไวรัสคอมพิวเตอร์

Julie Woods-Moss ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ ThoughtWorks กล่าวว่า “เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความปั่นป่วนและความไม่แน่นอนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในการเร่งปรับตัวทางดิจิทัลให้ได้อย่างรวดเร็ว Looking Glass จะช่วยให้องค์กรธุรกิจมีเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ได้จริงและจำเป็นสำหรับความสำเร็จขององค์กรในปีต่อไป รวมทั้งการวางแผนธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ Looking Glass ยังเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งต่างจากการคาดการณ์แนวโน้มแบบเดิมๆ”

แนวทางทั้ง 6 ประการ มีดังนี้:

  • การเน้นการบริหารบุคลากร: เครื่องมือเชิงข้อมูลแบบใหม่ ได้ปฏิวัติวิธีการตัดสินใจและวิธีบริหารบุคลากรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงบวกในวงกว้าง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายด้านจริยธรรมที่องค์กรต้องคำนึงถึงด้วย
  • การเร่งเข้าสู่ความยั่งยืน: ขณะที่ผู้บริโภค รัฐบาล และนักลงทุนได้เรียกร้องให้บริษัทต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การก้าวไปสู่สังคมสีเขียวจึงไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็น สิ่งจำเป็นที่ธุรกิจต้องดำเนินการ ซึ่งเทคโนโลยีจะสร้างทั้งความท้าทายและโอกาสในการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนผ่านกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติมากมาย
  • การพัฒนาการปฎิสัมพันธ์: ผู้บริโภคไม่เพียงต้องการความพร้อมในการใช้งานและการเข้าถึงได้เท่านั้น แต่ยังต้องการการปฎิสัมพันธ์โต้ตอบที่ไม่ติดขัด และสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยองค์กรสามารถมอบประสบการณ์นี้ผ่านอินเทอร์เฟซที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผสมผสานทั้งการพูด การสัมผัสและการแสดงภาพเข้าด้วยกัน
  • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างคอมพิวเตอร์: ขอบเขตการประมวลผลกำลังขยายตัวและผลักดันข้อจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้ในองค์กร สภาพแวดล้อมการประมวลผลที่เกิดขึ้นใหม่นั้นไม่เพียงมอบโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลและพลังการประมวลผลที่ไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้น แต่รวมไปถึงการจัดโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้ดียิ่งขี้นด้วย
  • จับมือคู่แข่ง ผลักดันแพลตฟอร์มเป็นระบบนิเวศ: แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นโดยธุรกิจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงต้องมีการร่วมมือกัน และเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้เป็นระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากมีการร่วมมือและการแข่งขันกันไปพร้อมๆ กัน
  • ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตร:  ‘เทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตร’ มักมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำทางอาญา เช่น แรนซัมแวร์ การเจาะระบบเพื่อโขมยข้อมูล หรือการสร้างคอมพิวเตอร์ไวรัส แต่การมองเช่นนี้ยังไม่ถือเป็นภาพรวมทั้งหมด ในยุคปัจจุบัน คำจำกัดความของเทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตรควรได้รับการขยายคำจำกัดความให้ครอบคลุมไปถึงการกระทำที่ถูกกฏหมาย หรือแม้กระทั่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวก็สามารถเป็นภัยคุกคามต่อสังคมได้เช่นกัน

รายงาน Looking Glass ของ ThoughtWorks จะมีการอัปเดตเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ท่วงทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและให้เหมาะสมต่อการใช้งานของธุรกิจ คุณสามารถเข้าไปที่ https://www.thoughtworks.com/insights/business เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำดิจิทัล

เกี่ยวกับ ThoughtWorks:

ThoughtWorks เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก ปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 7,000 คน ในสำนักงาน 46 แห่งใน 15 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับลูกค้าแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนโดยใช้เทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ที่มา: อัลลิสัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส