เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )

หลักสูตรอบรม Oracle Database 12c : RAC (Real Application Cluster ) จะสอนคุณเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล Oracle RAC , Explore Global Resources and Cache Fusion and more. ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รู้จักกับ Oracle Database Exadata Cloud Service. ทำให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจในประสิทธิภาพที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ ปลอดภัยและจัดการได้ง่าย ปรับปริมาณงานฐานข้อมูลให้เหมาะสม ลดต้นทุนด้านไอทีและให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยการรวมเข้ากับระบบ database clouds.

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ :

 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle RAC
 • สร้างฐานข้อมูล cluster databases
 • ดูแลจัดการฐานข้อมูล Oracle RAC ที่มีการจัดการตาม policy-managed Oracle RAC databases.
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับบริการในสภาพแวดล้อม RAC ตลอดจนคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานสูงรวมถึง Application Continuity และ Transaction Guard
 • สร้างและจัดการฐานข้อมูล RAC One Node
 • สร้างและจัดการฐานข้อมูล RAC แบบหลายฐานข้อมูล (multitennant)
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Oracle Database Exadata Cloud Service

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 • กำหนดค่า RMAN สำหรับสภาพแวดล้อม RAC
 • อธิบายถึงประโยชน์ของ Oracle RAC
 • อธิบายความจำเป็นของทรัพยากรทั่วโลก
 • กำหนดค่าฐานข้อมูล RAC เพื่อใช้โหมด ARCHIVELOG และพื้นที่การกู้คืนอย่างรวดเร็ว
 • แปลง Oracle Database แบบ single-instance เป็น RAC
 • สร้างฐานข้อมูล cluster database
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Oracle Database Exadata Cloud Service
 • อธิบายหลักการและวัตถุประสงค์ของ cluster
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle Database
 • แก้ไขพารามิเตอร์การเริ่มต้นในสภาพแวดล้อม RAC
 • ดำเนินงานหลังการสร้างฐานข้อมูล
 • กำหนดการทำซ้ำล็อกไฟล์ในสภาพแวดล้อม RAC
 • กำหนดเลิกทำตารางในสภาพแวดล้อม RAC
 • อธิบายการประสานงานแคชทั่วโลก
 • อธิบายว่า Grid Plug and Play มีผลต่อ Clusterware อย่างไร
 • อธิบายสถาปัตยกรรม Oracle Clusterware

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Administrator
 • Database Administrators

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม

 • Oracle Database 12c: ASM Administration

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง

 • Oracle Database 12c : Oracle Automatic Storage Management Administration
 • Oracle Database 12c : Grid Infrastructure Administration
 • Working knowledge of Oracle Database 11g : Release 2, including Clusterware , ASM and RAC
 • Oracle Database 12c : ASM Administration
 • Oracle Database 12c : Clusterware Administration

เปิดอบรมประจำปี 2564 ดังนี้

 • December 7 – 10

During 4 Days

Classroom : Private ; Public 45,750 Baht / Person

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
 2. ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
 3. ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
 4. ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2021

เงื่อนไขการชำระเงิน

 1. ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
 2. ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
ID Line : thaitc
E-Mail : [email protected]
http://www.thailandtrainingcenter.net
https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

ตารางอบรมประจำปี 2564

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5
Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg
Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY
Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI

ที่มา: Thailand Training Center