Free Webinar “Satisfy Customer with the Great Service Experiences & Fast Resolutions Across Channels with SAP Service Cloud”

ISS Consulting (Thailand) ขอเรียนเชิญ Sales Manager, IT Manager,  Marketing Manager, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน    เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อ “Satisfy Customer with the Great Service Experiences & Fast Resolutions Across Channels with  SAP Service Cloud”เรียนรู้การบริหารงานขายและการตลาดผ่านระบบ CRM ของ SAP  โซลูขั่นที่จะช่วยสร้าง Customer Experience เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ ในการเพิ่มยอดขาย และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ในวันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2021  เวลา 10.30 – 12.00 น.

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

สำหรับช่วงแรกของการบรรยาย ท่านจะได้รู้จัก SAP’s End-to-End Service Management Solutions ใน  SAP Service Cloud ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ฟังก์ชั่นหลักของ SAP CX ที่จะช่วยตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าในทุกมิติ  โดยโซลูชั่นนี้จะเข้าช่วยแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้องแหละแม่นยำ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ และช่วยให้ Service/Agent/Technician ทำงานได้ง่ายรวดเร็วขึ้น ลดเวลา และลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น  

พลาดไม่ได้กับช่วงที่ 2  สร้างความโดดเด่นของแบรนด์ด้วย SAP Qualtrics แพลตฟอร์มวิเคราะห์อัจฉริยะเชิงลึกในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า ผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นด้านสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้าง Loyalty ในการเพิ่มยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด  ที่จะช่วยให้เข้าใจธุรกิจได้อย่างรวดเร็วว่าแบรนด์/ธุรกิจของคุณควรเดินหน้าไปในทิศทางใด ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่แสดงบน Dashboard จะช่วยให้องค์กรธุรกิจตัดสินใจในด้านที่สำคัญที่สุดได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง ตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น ด้วยโซลูชั่น Qualtrics

สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านการแสกน QR CODE  หรือติดต่อคุณวันเพ็ญ แสนใหม่ 02-2370553 *103

ที่มา: ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)