เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and PL/SQL Fundamental

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and PL/SQL Fundamental

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นฐานของการใช้ฐานข้อมูล Oracle และวิธีจัดการข้อมูลภายใน Oracle Database หลักสูตรนี้แนะนำให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อก้าวไปสู่การเป็น DBA

ระยะเวลาอบรม : 3 Days

เริ่มอบรมเวลา : 09.00 – 17.00 น.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Database Administrator (DBA)
 • SAP Implementer
 • System Engineer
 • Data Scientist
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน Oracle Database

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง

 • Oracle Database : Administration (DBA)
 • Oracle Database : SQL Tuning
 • Oracle Database : Performance Tuning

During 3 Days

Classroom Price 20,000 Baht / Person

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. Thailand Training Center เปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
 2. หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g , 12c , 18c , 19c ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2022
 4. ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
 5. ผู้เข้าอบรม ต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม

รายละเอียดการชำระเงิน

 1. ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
 2. Thailand Training Center จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. ราคา ยังไม่รวมภาษี 7% ( สามารถออกใบกำกับภาษี และผู้เข้าอบรมสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ )

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
Id Line : thaitc
E-Mail : [email protected]
www.thailandtrainingcenter.net
Facebook : https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

ตารางอบรมประจำปี 2565

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5
Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg
Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY
Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI

 

 

ที่มา: Thailand Training Center