เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1

Splunk เป็นผู้นำแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ และแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองที่ไร้ขีดจำกัด Splunk ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนข้อมูลเป็นการดำเนินการเพื่อปลดล็อกนวัตกรรม เพิ่มความปลอดภัย และขับเคลื่อนความยืดหยุ่น Splunk เป็นส่วนหนึ่งของ SIEM ที่มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านความปลอดภัยของระบบภายในองค์กร จะมีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาเพื่อทำการวิเคราะห์ หาสาเหตุ ในการโจมตีหรือมีการเข้าถึงการใช้งาน ซึ่งข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้น เรียกว่า Log

ลักษณะพิเศษของ Splunk คือ

 • ใช้งานและเรียนรู้ง่าย
 • ใช้เก็บ Log ได้จริง
 • รองรับการจัดเก็บ Log จากอุปกรณ์ได้หลากหลาย และมีเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • นำไปใช้ในงาน Monitor Log จากระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1ประจำปี 2565 ดังนี้

 • May 9 – 11

ระยะเวลาอบรม 3 วัน

เริ่มอบรมเวลา 09.00 – 17.00 น.

รูปแบบการอบรม

Classroom : Private ; Public 45,000 Baht / Person

Course : Online 33,750 Baht / Person

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจและวิธีการทำงานของ Splunk
 • สามารถรู้จักการนำไปใช้ และ วิธีการทำงาน Components ของ Splunk
 • สามารถติดตั้ง Splunk เพื่อทำหน้าที่ในการรับ Log จากอุปกรณต่างๆได้
 • รู้จักและเข้าใจวิธีการเก็บ Log แบบต่างๆ
 • สามารถใช้คำสั่งในการค้นหาได้
 • รู้จักการทำงานของ Fields
 • เข้าใจและทราบวิธีการ Search ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • รู้จักและเข้าใจโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการ Search บน Splunk
 • สามารถจัดการ Reports และ Dashboards ที่ได้สร้าง เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รู้จักการทำงานของ Pivots และ Datasets เพื่อนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์
 • สามารถทำการ Lookups ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถกำหนดเวลาทำงานของ Report และ Alerts ได้ หากกรณีถูกโจมตีเข้ามา Alert ก็สามารถบอกสาเหตุได้ทันที

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้สนใจทั่วไป และ Admin ที่เริ่มดูแลระบบ Splunk

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง

 • Splunk Fundamentals 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. Thailand Training Center เปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2022
 3. ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
 4. ผู้เข้าอบรม ต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 1. ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
 2. ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี

Tel : 02-289-3056

Mobile : 089-408-6789

Id Line : thaitc

E-Mail : [email protected]

www.thailandtrainingcenter.net

Facebook : https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

ตารางอบรมประจำปี 2565

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5

Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg

Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY

Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI

ที่มา: Thailand Training Center