ความท้าทาย 5 ประการในการมอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐาน ไอทีที่ซับซ้อน

โดย นายเซบาสเตียน ครูเกอร์ รองประธาน Paessler ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การมอนิเตอร์ระบบไอที และระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น หลักการสำคัญของการมอนิเตอร์ระบบนั้นเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กหรือระบบขนาดใหญ่ แต่เครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นก็มักตามมาด้วยความท้าทายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามความซับซ้อนของระบบที่มีมากขึ้น

การมอนิตเตอร์ระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที โดยเฉพาะระบบขนาดใหญ่ มีความท้าทาย 5 ประการ ดังนี้ 

เรื่องที่ 1 การใช้ทูลตรวจสอบหลายตัว

ระบบขนาดใหญ่มักมีอุปกรณ์จากหลายผู้ผลิต ซึ่งมีระบบที่ใช้หลากหลาย แต่ละอุปกรณ์หรือระบบเหล่านี้ก็มีทูลตรวจสอบข้อมูลเป็นของตัวเอง ดังนั้น จึงเห็นได้บ่อยในองค์กรขนาดใหญ่ที่จะมีทูลตรวจติดตามประมาณ 10 – 15 ทูลสำหรับทำงานแต่ละหน้าที่ เช่น การตรวจสอบสตอเรจ, ประสิทธิภาพเครือข่าย, แอพพลิเคชั่น, ฐานข้อมูล, และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

เรื่องที่ 2 เครือข่ายกระจายอยู่หลายพื้นที่

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อุปกรณ์และระบบโครงสร้างพื้นฐาน มักกระจายไปตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งขึ้นกับรูปแบบการจัดการเน็ตเวิร์กเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแยกกัน หรือมีการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกันบ้าง หรืออาจจะเชื่อมเข้าเป็นเครือข่ายใหญ่หนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไหน ความท้าทายที่เกิดขึ้นก็คือ ฝ่ายไอทีต้องคอยตรวจสอบแต่ละเครือข่าย “ย่อย” แยกกัน แล้วจะทำอย่างไร จึงจะได้เห็นภาพรวมสถานะของระบบทั้งหมดได้?

เรื่องที่ 3 การตรวจสอบที่มากกว่าเรื่องไอที

ระบบไอทีที่ใช้งานเฉพาะทางก็จะมีความต้องการที่จำเพาะของงานแต่ละประเภทด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล บริษัทผลิตรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจแต่ละประเภทก็มักมีการใช้โปรโตคอล, ชนิดอุปกรณ์, ระบบ, และความท้าทายที่แตกต่างกัน และถึงแม้ก่อนหน้านี้แต่ละองค์ประกอบของเครือข่ายที่จำเพาะจะอยู่แยกตัดขาดออกมาจากระบบไอทีปกติ อย่างระบบที่ใช้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ในกลุ่มเฮลท์แคร์ แต่ปัจจุบันการปฏิวัติทางดิจิตอลได้เข้ามาเชื่อมต่อระบบดังกล่าวเข้าด้วยกัน แปลว่าอุปกรณ์ที่เคยอยู่นอกขอบเขตของ “ระบบไอทีแบบเดิม” ก็ต้องได้รับการเฝ้าตรวจติดตามด้วย

เรื่องที่ 4 ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ เรื่องการจัดการจากศูนย์กลางแล้ว การจัดการแต่ละส่วนย่อย จำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่มาคอยดูแล ตัวอย่างเช่น ทีมฐานข้อมูล และทีมทราฟิกบนเครือข่าย  ซึ่งแต่ละส่วนย่อย จะต้องมีการจัดการบทบาทและสิทธิ์การใช้งาน, การใช้แดชบอร์ดและแผนผัง รวมทั้งระบบการแจ้งเตือนแยกต่างหาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับการแจ้งเตือนทันเวลา และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้แก้ปัญหาได้

เรื่องที่ 5 การมองข้อมูลภาพรวมจากศูนย์กลาง

ด้วยความหลากหลายทั้งอุปกรณ์ โปรโตคอล ทูลตรวจติดตาม และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายครอบคลุมไปหลายตำแหน่งที่ตั้งนั้น ทำให้ยากที่จะมองเห็นภาพรวมของระบบไอทีทั้งหมด เวลาที่เพิ่มระบบไอทีเฉพาะทางเข้ามาอย่างเช่น ระบบของบริการทางการแพทย์ หรือระบบสำหรับอุตสาหกรรม ดังนั้น อาจจะต้องมีหลายแดชบอร์ด หลายรีพอร์ตกระจายอยู่ในที่ต่างๆ อีกทั้งการเฝ้าติดตามหลายอุปกรณ์ หลายแอพพลิเคชั่น หลายระบบ ทำให้มีการสร้างข้อมูลขึ้นมาปริมาณมหาศาลจนทำให้เราหลงทางได้ ดังนั้น การที่สามารถรวมศูนย์ข้อมูลเหล่านี้มาอยู่ในภาพรวมเดียวกันนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด

นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไม PRTG  ช่วยให้การมอนิเตอร์เครือข่ายง่ายขึ้น โดยเลือกใช้ทูล PRTG Network Monitor หรือ Paessler PRTG Enterprise Monitor โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันดังนี้

PRTG XL PRTG Enterprise Monitor
PRTG XL มีรูปแบบการใช้งาน โดยจ่ายค่าไลเซนส์เป็นแบบซื้อครั้งเดียวจบ มีโควตาจำนวนเซิร์ฟเวอร์ PRTG แต่รองรับเซ็นเซอร์ ได้ไม่จำกัดจำนวนไลเซนส์อิงตามจำนวนเซิร์ฟเวอร์ PRTGไม่มีข้อจำกัดจำนวนเซ็นเซอร์ต่อไลเซนส์ แต่อาจมีข้อจำกัดทางกายภาพแทน PRTG Enterprise Monitor เป็นรูปแบบบริการแบบสมัครสมาชิก ไม่จำกัดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ PRTG เพียงแค่จ่ายตามจำนวนเซ็นเซอร์ที่ต้องการมีบริการ ITOps Board ให้เป็นพิเศษติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ PRTG ได้ไม่จำกัดไลเซนส์อิงตามจำนวนเซ็นเซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา การติดตั้งระบบมอนิเตอร์ขนาดใหญ่นั้นต้องการทั้งการวางแผน ประสบการณ์ และเทคนิคความรู้เฉพาะด้าน การตรวจติดตามในระดับสูง ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน PRTG จากทั่วโลก

หรือสนใจคู่มือสู่การมอนิเตอร์ระบบไอทีขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ  เป็นคู่มือที่จะสามารถค้นหาข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขนาดใหญ่ให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://go.paessler.com/en/offer/monitor-large-it-environments

ที่มา: พรีเชียส คอมมูนิเคชั่น