ทรู ดิจิทัล จัดสัมมนา Driving Cybersecurity Journey Of Your Business with True Digital เสริมองค์ความรู้ให้ลูกค้าองค์กร ยกระดับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์แบบครบวงจร

ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดย นายเอกราช ปัญจวีณิน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน ร่วมมือกับ ทรูบิสิเนส ผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Driving Cybersecurity Journey Of Your Business with True Digital” ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เสริมเกราะป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าองค์กรของกลุ่มทรูและผู้ที่สนใจ พร้อมอัปเดตแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ รวมถึงการวางรากฐานการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยมี นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทชั้นนำ อาทิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ และ แอสเซนด์ กรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ณ ห้องออดิทอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

พร้อมกันนี้ ภายในงานดังกล่าว ทรู ดิจิทัล ยังเปิดตัวโซลูชันใหม่ล่าสุด “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้” บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามและบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยบริการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร (End-to-End Cybersecurity Services) ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจ ทั้งให้คำปรึกษา ติดตั้ง บริหารจัดการระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ รับมือได้ทุกสถานการณ์ ทั้งป้องกัน เฝ้าระวัง หาสาเหตุ และแจ้งเตือน การันตีคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 พร้อมให้บริการลูกค้าองค์กรธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Professional Digital Solutions ของทรูบิสิเนส ที่มุ่งยกระดับบริการดิจิทัลสำหรับลูกค้าธุรกิจแบบเฉพาะรายอย่างมืออาชีพ สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการ “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้” สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าองค์กร โทร.1239 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://truebusiness.truecorp.co.th/th/solution/cybersecurity หรือ อีเมล [email protected]

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น