TikTok เผยรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

การเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนที่หลากหลายของ TikTok นั้น นอกจากการมุ่งมั่นส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ ค้นพบชุมชน และสนุกสนานไปกับเนื้อหาต่างๆ แล้ว การรักษาสภาพแวดล้อมของแพลตฟอร์มให้ปลอดภัยเป็นส่วนที่ TikTok ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยนอกจากการอัพเดทหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนอย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังมีการดำเนินการกับเนื้อหาและบัญชีที่ละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนหรือข้อกำหนดในการให้บริการอย่างเข้มงวด พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่าน รายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ที่มีรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของเนื้อหาที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน และบัญชีใช้งานที่ถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม โดยเผยแพร่ในทุกไตรมาส เพื่อยกระดับโลกดิจิทัลที่เป็นมิตรและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก

เทคโนโลยีและวิจารณญาณผสานพลังสร้างความปลอดภัยให้โลกดิจิทัล

TikTok ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและทีมงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ทำให้การบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ลงทุนกับระบบแมชชีนเลิร์นนิง เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับมือกับข้อมูลผิดพลาดที่เป็นอันตราย ขยายขีดความสามารถในการทำซ้ำอย่างรวดเร็วในระบบ พัฒนาความสามารถในการตรวจจับเสียงและภาพที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ TikTok มีการนำวิดีโอออกในเชิงรุก เพิ่มขึ้นเป็น 89.1% จาก 83.6% ในไตรมาสที่ 1 การลบวิดีโอที่ยังไม่มีการเปิดชมเพิ่มขึ้นเป็น 74.7% จาก 60.8% ในไตรมาสที่ 1 และการลบวิดีโอออกภายใน 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจาก 71.9% เป็น 83.9% นอกจากนี้ ปริมาณโฆษณาทั้งหมดที่นำออกเนื่องจากละเมิดนโยบายและหลักเกณฑ์การโฆษณาลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการเสริมสร้างกลยุทธ์การตรวจจับและการบังคับใช้ระดับบัญชี ซึ่งช่วยปรับปรุงอีโคซิสเต็มส์ของโฆษณาและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาบน TikTok

ความน่าสนใจจากรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ไตรมาส 2/2565

ไฮไลท์จากข้อมูลเชิงลึกรายไตรมาสจากรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนประจำไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เปิดเผยถึงจำนวนและลักษณะของเนื้อหาและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออกจาก TikTok ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

มีการลบวิดีโอที่พบการละเมิดมากกว่า 113.8 ล้านวิดีโอ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี คิดเป็น 1% ของวิดีโอทั้งหมดที่มีการอัปโหลดไปยัง TikTok เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกซึ่งมีจำนวน 102.3 ล้านวิดีโอ

  • ในจำนวนนั้น เป็นการนำวิดีโอออกในเชิงรุก 89.1% (ถูกลบออกก่อนมีการรายงาน) 74.7% เป็นการลบวิดีโอที่ยังไม่มีการเปิดชม และอีก 83.9% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์
  • ปริมาณวิดีโอที่ถูกลบ มาจากการละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้เยาว์ (Minor safety) เป็นจำนวนมากที่สุดคิดเป็น 43.7% รองลงมาคือ กิจกรรมผิดกฎหมายและสินค้าควบคุม 21.2% การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศ 10.7% ตามลำดับ ใน 1 วิดีโอ อาจมีการละเมิดนโยบายในหลายข้อ ซึ่งแต่ละการละเมิดต่างมีผลต่อการดำเนินการทั้งหมด
  • สหรัฐอเมริการั้งอันดับ 1 ของโลกที่มีการนำออกวิดีโอมากที่สุด จำนวน 17.9 ล้านวิดีโอ โดยไทยเป็นอันดับที่ 14 ของโลก และอันดับ 4 ในภูมิภาค รองจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ
  • สำหรับประเทศไทย มีวิดีโอที่ทั้งหมดถูกลบทั้งหมด 2,150,697 วิดีโอ จากจำนวนนี้ 98.0% ถูกลบก่อนมีการรายงาน 94.3% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์ และมีการลบก่อนมีผู้เปิดเข้าชม 91.1%
  • นอกจากการลบบัญชีที่ละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนแล้ว TikTok ยังลบบัญชีที่พิจารณาแล้วว่าเป็นสแปม พร้อมกับวิดีโอสแปมที่โพสต์โดยบัญชีเหล่านั้น โดยใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีสแปมถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการอัตโนมัติ ซึ่งในไตรมาสนี้มีการลบบัญชี (Accounts Removed) ทั้งหมด 59.4 ล้านบัญชี โดยในจำนวนนั้น เป็นบัญชีปลอม (Fake account) ที่ถูกลบออก 33.6 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา
  • TikTok ยังดำเนินการเพื่อลบและป้องกันการ Likes, Followers และการขอติดตามที่เกิดขึ้นจากกลไกอัตโนมัติหรือกลไกที่ไม่ถูกต้อง โดยมีการลบผู้ติดตามปลอมออกมากกว่า 1.4 พันล้านบัญชี และป้องกันการถูกใจแบบจอมปลอม (fake likes prevented) มากกว่า 14.6 พันล้านครั้ง
  • เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบังคับใช้การละเมิดหลักเกณฑ์การโฆษณาและการเสริมสร้างความสามารถในการบังคับใช้ระดับบัญชีโฆษณามากขึ้น การลบโฆษณาในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 จึงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาสแรก ชิ้นงานโฆษณาถูกลบ 5.4 ล้านครั้ง และลดลงเหลือ 5.1 ล้านครั้งในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ยังดำเนินการในระดับบัญชีผู้ลงโฆษณาหรือกลุ่มโฆษณาทั้งหมด 8.7 ล้านครั้ง ในไตรมาสแรก และลดลงเหลือ 4.2 ล้านครั้ง ในไตรมาสนี้ (สถิติจากทั่วโลก)

TikTok ยังคงเดินหน้าสร้างชุมชนระดับโลกที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับทุกคน โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ผ่านหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วโลก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ที่ ความปลอดภัย | ศูนย์ช่วยเหลือของ TikTok

ที่มา: เวิรฟ พับบลิค รีเลชั่นส์ คอนซัลแตนท์ซี