อาลีบาบา คลาวด์ เปิดตัว เว็บแอปพลิเคชันด้านความยั่งยืน และล่ามภาษามือเสมือน ณ เอเชียนเกมส์ที่หางโจว

เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีจุดประสงค์เพื่อทำให้เอเชียนเกมส์บนคลาวด์ มีความยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมในเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ที่เมืองหางโจว อาลีบาบา คลาวด์ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันด้านความยั่งยืนสำหรับให้บริการนักกีฬา ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ทั้งสามแห่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ช่วยลดคาร์บอน รวมถึงเปิดตัวล่ามภาษามือที่เป็นเวอร์ชวล เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินมีส่วนร่วมการแข่งขันได้ดีมากขึ้น

นายจิ้งเหริน โจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่า “เทคโนโลยีที่ทำงานบนคลาวด์ ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการแข่งขันเอเชียนเกมส์ให้มีความยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ เราต้องการใช้พลังของเทคโนโลยีบวกกับความร่วมมือจากพันธมิตรต่าง ๆ เป็นตัวผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากได้มีส่วนร่วมในความพยายามของเรา ที่จะทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อาลีบาบา คลาวด์ได้เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันด้านไลฟ์สไตล์ที่เน้นความยั่งยืน เพื่อช่วยให้พันธกิจสีเขียวของเอเชียนเกมส์หางโจวประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ปรับการกระทำต่าง ๆ ให้อยู่ในแนวทางคาร์บอนต่ำ และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล เว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบนี้จะให้คะแนนคาร์บอนแก่นักกีฬา ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ของเอเชียนเกมส์ที่เลือกใช้ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้การขนส่งสาธารณะ รีไซเคิลของเสีย และลดขยะอาหาร โดยผู้เข้าร่วมที่อยู่ในหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ทั้งสามแห่งสามารถสแกน QR code เพื่อบันทึกกิจกรรมคาร์บอนต่ำของตนในเว็บแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งสามารถบันทึกได้ตั้งแต่การเลือกที่จะไม่ใช้ถุงพลาสติกที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไปจนถึงการถ่ายภาพจานอาหารที่ไม่มีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ เพื่อแสดงถึงความพยายามในการลดขยะอาหาร เบื้องหลังของแอปพลิเคชันนี้ คือระบบที่แปลงกิจกรรมคาร์บอนต่ำแต่ละรายการเป็นคะแนนคาร์บอน ผู้เข้าร่วมสามารถสะสมคะแนนและแลกรับเข็มกลัดธีมเอเชียนเกมส์รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน และผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำต่าง ๆ

ทั้งนี้ เว็บแอปพลิเคชันนี้ได้ดึงดูดผู้คนจากหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ทั้งหมดให้เข้าร่วมกิจกรรมคาร์บอนต่ำแล้วมากกว่า 310,000 การเยี่ยมชม และได้บันทึกการลดคาร์บอนจากกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่วันเปิดหมู่บ้านเอเชียนเกมส์เมื่อวันที่ 16 กันยายนแล้วมากกว่า 7 ตัน นายวิลเลียม ฉง รองประธานของอาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ และผู้จัดการทั่วไปของ Enterprise Service Cloud กล่าวว่า “อาลีบาบา คลาวด์ มีความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนองค์กรและความยั่งยืนในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่ได้พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว เราต้องการใช้เว็บแอปพลิเคชันด้านไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนนี้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานเอเชียนเกมส์มีความยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการบันทึกทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขาในแต่ละวัน และช่วยให้พวกเขารู้ถึงผลกระทบที่จับต้องได้ที่เกิดจากทางเลือกของตน”อาลีบาบา คลาวด์ ใช้ Energy Expert ซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารจัดการคาร์บอนที่ใช้ AI เพื่อวัดและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตมาสคอตของงานเอเชียนเกมส์หางโจว เช่น การประเมินของ Energy Expert พบว่า Congcong ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมาสคอต มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากเริ่มต้นการผลิตจนเสร็จ 1.59 กิโลกรัมเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2e) โดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากสามแหล่ง คือ การใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เกิดการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ได้ 0.15 kg CO2e ต่อชิ้น

จากการให้คำแนะนำแก่โรงงานต่าง ๆ ให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น และใช้การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง อาลีบาบา คลาวด์ เป็นพันธมิตรกับบริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ 10 แห่ง ครอบคลุมทั้งพันธมิตรในภาคค้าปลีก การขนส่ง ไปจนถึงธนาคาร เพื่อร่วมกันมอบความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ ทั้งนี้ Energy Expert ให้บริการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คำนวณความเป็นกลางทางคาร์บอน และบริการให้การรับรองต่าง ๆ แก่ศูนย์แลกเปลี่ยนเข็ม และร้านค้าที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำที่ติดตั้งโซลูชันหรือเครื่องมือที่ช่วยประหยัดพลังงานในหนึ่งในหมู่บ้านเอเชียนเกมส์Energy Expert ได้ช่วยให้ Yili ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์นมของจีน ระบุแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากร้านที่อยู่ในหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ และนำเสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟ เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการติดตั้งไฟและเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานภายในร้าน และยังได้แนะนำ Yili ให้สร้างที่วางสินค้าเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ และติดตั้งเครื่องรีไซเคิลกล่องนมDigital Avatar เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้กับผู้เข้าร่วมงานที่บกพร่องทางการได้ยินข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO[1]) ระบุว่าปัจจุบันผู้คนมากกว่า 1.5 พันล้านคน (เกือบ 20% ของจำนวนประชากรโลก) มีภาวะสูญเสียการได้ยิน

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการแข่งขัน Asian Para Games ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 28 ตุลาคมนี้ อาลีบาบา คลาวด์เปิดตัวอวทาร์ดิจิทัลชื่อ Xiaomo (เสี่ยวโม่) ซึ่งให้บริการเป็นล่ามภาษามือให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินอาลีบาบา คลาวด์ ผสานรวมดิจิทัลอวทาร์ Xiaomo ไว้ใน mini-app บนแพลตฟอร์มการชำระเงิน Alipay ซึ่ง mini-app นี้รองรับการแปลสองทาง ระหว่างภาษามือและภาษพูดที่เป็นภาษาจีน ผู้ใช้สามารถป้อนเสียงพูด จากนั้นผู้สวมบทบาทเวอร์ชวลจะแปลงเป็นภาษามือให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ในทางกลับกัน mini-app สามารถแปลงภาษามือเป็นภาษาพูดได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่ไม่มีความบกพร่องด้านนี้สื่อสารกันได้อย่างราบรื่นภาษามือที่ผสานกับท่าทาง การแสดงออก และการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์นี้ มีหลักการออกเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากภาษาพูด เพื่อรองรับความซับซ้อนเหล่านี้ อาลีบาบา คลาวด์ ได้รวบรวมชุดข้อมูลการแปลภาษามือภาษาจีนที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 25,000 รายการที่รวบรวมและใส่คำอธิบายประกอบ

โดยผู้ทำงานด้านภาษามือ และผู้บกพร่องทางการได้ยินในมณฑลเจ้อเจียงของประเทศจีนอาลีบาบา คลาวด์ ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมการจดจำภาพขั้นสูง และความสามารถในการติดตามกิริยาท่าทาง เพื่อบันทึกความเคลื่อนไหวของผู้บกพร่องทางการได้ยิน และแปลงภาษามือเป็นภาษาธรรมชาติ ด้วยโมเดลการแปลภาษาที่ล้ำสมัย สำหรับการแปลงภาษาธรรมชาติเป็นภาษามือ อาลีบาบา คลาวด์ได้พัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม และโมดูลสร้างการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก ซึ่งช่วยให้ virtual character แสดงท่าทางภาษามือได้แม่นยำนายแมท จาง วิศวกรด้านอัลกอริธึมของอาลีบาบา คลาวด์ กล่าวว่า “การบูรณาการเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คอมพิวเตอร์วิชัน และแมชชีนเลิร์นนิ่ง เข้าด้วยกัน ช่วยให้เราพัฒนาระบบแปลภาษามือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ Asian Para Games มีความครอบคลุมทุกมิติ และให้ผู้สูญเสียการได้ยินมีส่วนร่วมและเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น”

Xiaomo ซึ่งเป็นล่ามภาษามือที่ใช้ AI ยังถูกผสานรวมเข้ากับช่องข่าวของเอเชียนเกมส์ เพื่อให้สามารถรับทราบและเข้าถึงการประกาศข่าวต่าง ๆ ได้มากขึ้น ระหว่าง Asian Para Games, Xiaomo สามารถช่วยให้ผู้ร่วมงานที่บกพร่องทางการได้ยิน ให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัคร ณ สถานที่จัดงาน เพื่อขอความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น การถามเส้นทาง ความช่วยเหลือทางการแพทย์ และการรับชมเกมต่าง ๆ###เกี่ยวกับอาลีบาบา คลาวด์อาลีบาบา คลาวด์ (www.alibabacloud.com) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วโลก ซึ่งรวมถึง การประมวลผลแบบยืดหยุ่น ดาต้าเบส สตอเรจ บริการเน็ตเวิร์กเวอร์ชวลไลเซชัน การประมวลผลขนาดใหญ่ ระบบความปลอดภัย บริการด้านการบริหารจัดการและแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า แพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิ่ง และบริการ IoT ข้อมูลจาก IDC ระบุว่า อาลีบาบารักษาตำแหน่งผู้ให้บริการพับบลิคคลาวด์ด้าน IaaS เป็นลำดับสามจากผู้ให้บริการด้านนี้ทั่วโลกต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้การ์ทเนอร์ยังจัดอันดับให้อาลีบาบาเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการ IaaS ลำดับสามของโลกและเป็นผู้นำในเอเชียแปซิฟิกเมื่อพิจารณาจากรายได้เป็นเหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อแคเรน จาง อาลีบาบา คลาวด์ [email protected] นภา สุทธิญาณโสภณ บริษัทเอฟเอคิว จำกัด [email protected]

[1]  https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_2

ที่มา: บริษัท เอฟเอคิว จำกัด