การมอบรับรางวัล dSURE บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 “Thailand Smart City Expo 2023” จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City)ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

งานนิทรรศการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดงาน

ภายในการเปิดงานมีการมอบรับรางวัล dSUREโดยมี ดร. ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ ตำแหน่งกรรมการ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายโดรนเกษตรในประเทศไทยได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพของโดรนเกษตรในประเทศไทย

การได้รับรางวัล dSURE ของ ดร. ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน “Thailand Smart City Expo 2023″ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมืองอัจฉริยะโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษา ครอบคลุมทุกด้านของเมืองอัจฉริยะเช่น การบริหารจัดการเมือง พลังงานและสิ่งแวดล้อม คมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยและความมั่นคง การศึกษา สาธารณสุข และเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ การได้รับรางวัล dSURE ของ ดร. ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ยังถือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย