คว้าอีกรางวัล บิทคับ ติดอันดับ Top50 Companies in Thailand 2024 ครองใจคนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด 3 ปีซ้อนจาก WorkVenture

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด โดย นางสาวชัญธิกา ชมโฉม ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคลและด้านปฏิบัติการ เข้ารับรางวัล Top50 Companies in Thailand 2024 หรือ 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดย WorkVenture ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ติดอันดับ 1 ใน 50 บริษัทนี้ โดยในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 36 จากผลการสำรวจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนกว่า 10,000 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความเชื่อมั่นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อแนวทางการบริหารบุคคลและองค์กรของบิทคับ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพ

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กล่าวว่า “บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป มุ่งขับเคลื่อนองค์กรโดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสำคัญ โดยเราดูแลพนักงานด้วยหลักการของความเข้าใจและความใส่ใจต่อพนักงาน นอกจากโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ แล้ว ยังออกแบบนโยบายการทำงานและสวัสดิการที่ทันสมัยเพื่อให้พนักงานของบิทคับสามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดภายใต้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีได้ การได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นี้ จึงแสดงให้ถึงความสำเร็จของบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานของการทำงานให้ประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคงภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อ

บิทคับไม่เพียงจะมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างมืออาชีพ แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้าใจพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับมีความสุขในการทำงาน เช่น รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid โดยใช้แนวคิดแบบ Work from anywhere ที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการทำงานให้มีความสะดวกและต่อเนื่อง รวมถึงสวัสดิการที่ดูแลครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจต่าง ๆ เช่น ส่วนลดในการสมัครสมาชิกฟิตเนส, Food credit, Mental clinic ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุนความเสมอภาคเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน ไม่จำกัดความหลากหลายแตกต่าง ซึ่งขอขอบคุณพนักงานบิทคับทุกคนที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในฝันสำหรับคนรุ่นใหม่นี้ขึ้นมา ผมและบิทคับจะไม่หยุดพัฒนาและยังคงมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในองค์กรของคนไทยที่พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

ด้วยระยะเวลากว่า 5 ปีของฟินเทคสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า “บิทคับ” เราขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่สนับสนุนมาโดยตลอด การันตีด้วยรางวัล Top50 Companies in Thailand ถึง 3 ปีซ้อน บิทคับ แคปิตอล กรุ๊ป ขอเป็นตัวแทนขององค์กรคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นว่า คุณภาพงานที่ดีย่อมเริ่มต้นจากคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และพร้อมพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้แก่พนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างองค์กรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ดีและมีคุณภาพต่อไป