ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนในระดับแพลทินัมจากอีโควาดิสติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (FUJIFILM Business Innovation) ประกาศว่า บริษัทฯ คว้ารางวัลเหรียญแพลทินัม (Platinum Medal) จากผู้ให้บริการจัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างอีโควาดิส (EcoVadis) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีบริษัทเพียง 1% แรกที่ติดอันดับแพลทินัมนี้ จากบรรดาบริษัททั้งหมดที่อีโควาดิสประเมินกว่า  100,000 แห่ง

การจัดอันดับความยั่งยืนของอีโควาดิส (EcoVadis Sustainability Rating) ประเมินนโยบายและความคิดริเริ่มของบริษัทต่าง ๆ ใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน โดยมีบริษัทเข้าร่วมการประเมินนี้กว่า 100,000 แห่งในกว่า 200 อุตสาหกรรมและกว่า 175 ประเทศ ซึ่งบริษัทระดับโลกหลายแห่งใช้การประเมินนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการคัดเลือกซัพพลายเออร์

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น มีความเป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน ซึ่งตอกย้ำความพยายามที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับทุกคน บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ธรรมดา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและสนับสนุนสังคมไร้คาร์บอน รวมถึงการพัฒนาหมึกพิมพ์ Super EA-Eco*1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลอมละลายได้ที่อุณหภูมิต่ำ

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น กำลังนำชิ้นส่วนที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของบริษัทฯ กลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง เพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามแนวคิดที่ว่า “ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ไม่ใช่ขยะ” โดยในเดือนกันยายน 2565 นั้น บริษัทฯ ได้เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิตัลสีแบบมัลติฟังก์ชันในซีรีส์ ApeosPort-VI C RC ซึ่งมีอัตราการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่สูงถึง 84% (วัดตามน้ำหนัก) นอกจากนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ยังใช้แนวทางการจัดซื้ออย่างยั่งยืน และคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง โดยประเมินคู่ค้าตามความคิดริเริ่มด้าน CSR และกำหนดให้คู่ค้าต้องเปิดเผยนโยบาย CSR ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ทั้งยังส่งพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมไปที่ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในซัพพลายเชน

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ดำเนินการตามแผน CSR ของกลุ่มฟูจิฟิล์มอย่าง “แผนสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน” (Sustainable Value Plan หรือ SVP2030) เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาทางสังคมต่อไป โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรมล้ำหน้า และเสริมสร้างซัพพลายเชนของบริษัทฯ ในแง่สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

*1: อุณหภูมิการหลอมหมึกพิมพ์ที่ต่ำกว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานขณะหลอมหมึกพิมพ์ เมื่อใช้พลังงานลดลงแล้ว ก็ส่งผลให้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 54% ในระหว่างที่ใช้อุปกรณ์ เมื่อเทียบกับหมึกพิมพ์ตระกูล EA ทั่วไปของเรา

เกี่ยวกับฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (FUJIFILM Business Innovation) เป็นผู้นำระดับโลกที่มุ่งให้บริการนวัตกรรมแก่ธุรกิจของลูกค้าทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสร้างและเติมเต็มสถานที่ทำงานเชิงนวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (DX) เราได้บุกเบิกเทคโนโลยีมากมายและสั่งสมความเชี่ยวชาญมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2505 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มความแข็งแกร่งขององค์กรให้เป็นไปอย่างสูงสุด พอร์ตบริการของเราประกอบด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนา การผลิตและจำหน่ายโซลูชั่นระบบกระบวนการทำงานระดับโลก บริการไอที และอุปกรณ์การพิมพ์ อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ดิจิตัลหลายฟังก์ชั่น (MFP) เรายังมีบริการรับมอบหมายงานจากภายนอกองค์กร (BPO) ตลอดจนการสนับสนุนการตลาดและการดำเนินระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เราได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นมากกว่าแค่การเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากเป็นการสะท้อนพันธกิจของเราในการเป็นบริษัทที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจอยู่เสมอ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เอเชียแปซิฟิก เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของบริษัทระดับโลกอย่างฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ซึ่งให้การสนับสนุนองค์กรและบริการร่วมสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

https://fujifilm.com/fbglobal

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2307557/FB2023.jpg

คำบรรยายภาพ – อันดับความยั่งยืนทางธุรกิจระดับแพลทินัมจากอีโควาดิส